Privacy en Disclaimer

Bedrijfsgegevens
Muscle Concepts

Vestigingsadres:
De Corantijn 31-L
1689 AN Zwaag

Telefoonnummer: 0850654111
Contact: www.Muscle Concepts.nl/contact

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

Kvk nummer: 53527518
BTW nummer: NL850914425B01

Functionaris Gegevensbescherming: Marvin de Boer
Te bereiken via: info [@] muscleconcepts.nl

Bescherming persoonsgegevens

Welke informatie vragen wij van jou?
Voor- en achternaam
Zo kunnen we jouw bestelling leveren aan de juiste persoon. Daarnaast kunnen wij al jouw gegevens identificeren als jouw gegevens
Adres en woonplaats
Om te zorgen dat jouw bestelling ook daadwerkelijk bij je thuis terecht komt hebben wij je adres nodig.
E-mailadres
Wij gebruiken je e-mailadres om met je in contact te komen mocht er iets misgaan of mocht je meer informatie of advies wensen van onze kant. Daarnaast gebruiken wij jouw e-mailadres om je een bevestiging van je bestelling en een factuur te sturen nadat de bestelling is voltooid.
Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden uitsluitend gebruikt om via een beveiligde verbinding te worden verstuurd naar je bank. De bank geeft vervolgens via onze behandelaar (Mollie) aan of de betaling is geslaagd. Wij slaan nooit uw betalingsgegevens op! Wij bieden wel de mogelijkheid om een betalingsmethode op te slaan.

Voedingsschema

De volgende gegevens vragen wij van je om persoonlijk te kunnen benaderen. Wij vinden het belangrijk als wij iemand een advies geven om persoonlijk betrokken te zijn. De gegevens zullen ook samen met jou worden besproken en waar nodig aangepast.

Volledige naam
E-mail
Telefoon

Onderstaande gegevens hebben wij nodig om jouw voedingsschema aan te passen aan jouw persoonlijk situatie en behoeften. Daarnaast gebruiken we dit formulier om een nulmeting te doen en jouw doelstellingen in kaart te brengen. We slaan deze gegevens op om na verloop van tijd jouw doelstellingen te kunnen toetsen en je resultaten zichtbaar te maken. Wij zullen deze gegevens nooit delen met derden.
Geslacht
Leeftijd
Gewicht
Lengte
Beroep
Woonplaats

Lichaam
Doelstelling
Soort lichaam
Heb je lichamelijke beperkingen / blessures?
Gebruik je medicijnen en heeft dit invloed op jouw prestaties of functioneren?
Wat wil jij het liefst verbeteren aan je lichaam?
Probleemgebied
Binnen hoeveel tijd wil jij je doelstelling behalen?

Voeding
Hoe ziet jouw huidig voedingspatroon eruit?
Wat lust je echt niet?
Wat lust je heel graag, wat eet je graag?
Heb je bepaalde voedselallergieën?
Ben je vegetarisch of veganist?
Voedingssupplementen
Welke supplementen gebruik je momenteel?

Sport & Training
Welke sporten beoefen je momenteel?
Op welke dagen EN welke tijdstippen train jij in de week?
Hoeveel trainingen per week zijn voor jou haalbaar?
Hoe lang duurt jouw training maximaal?
Hoeveel jaar ervaring heb jij?
Hoe ziet jouw huidig trainingsschema eruit?
Bijzonderheden / Extra opmerkingen

Doeleinden voor de verwerking
Waar gebruiken wij jouw gegevens voor
Nieuwsbrief
Wanneer jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen wij toestemming om je onze nieuwsbrief toe te sturen. In deze nieuwsbrief vind je onze laatste blogs, aanbiedingen en nieuws rond Muscle Concepts. Je ontvangt onze nieuwsbrief niet vaker dan 1x per maand. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen of wil je jouw voorkeur wijzigen? Dat kan via de footer van onze nieuwsbrief.
Klantenservice
Wij vragen om je telefoonnummer om onze klantenservice goed te kunnen laten functioneren. In eerste instantie zullen wij contact zoeken via de mail, maar wanneer zaken dringender zijn willen wij graag de mogelijkheid hebben om je persoonlijk te kunnen benaderen om een probleem z.s.m. op te kunnen lossen.
Bestelling afhandeling
Het grootste deel van de bovengenoemde gegevens wordt verzameld om het afhandelen van jouw bestelling vlekkeloos te laten verlopen. Je naw-gegevens, e-mailadres en betalingsgegevens helpen allemaal om jouw bestelling ook daadwerkelijk bij jouw thuis af te leveren. Daarnaast proberen we door deze gegevens te bewaren jou koopervaring keer op keer te verbeteren en te optimaliseren.
Fraudepreventie
Belangrijke redenen om je gegevens te bewaren is fraudepreventie op het moment dat er iets misgaat. Met behulp van jouw gegevens kunnen we in dat geval nagaan of jij het daadwerkelijk bent geweest of dat er fraude in het spel is. In sommige gevallen zullen wij genoodzaakt zijn om gegevens over te dragen aan overheidsinstanties.
Account
Om het aankoopproces te verbeteren en te vergemakkelijken bij een vervolg aankoop kun je bij ons een account aanmaken. In deze account wordt jouw informatie opgeslagen zodat je bij een volgende aankoop niet nogmaals al je gegevens hoeft in te vullen. Bepaalde informatie is verplicht, in andere gevallen kun je er zelf voor kiezen om deze informatie in jouw account op te slaan.

Duur van de opslag?
Persoonsgegevens worden opgeslagen zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Wanneer de gegevens eerder zullen verwijderd op aanvraag:
De consument de toestemming voor de verwerking van zijn gegevens intrekt en er geen juridisch belang bij is.
De consument bezwaar maakt tegen de verwerking en geen juridisch belang bij is
Het verwijderen van de gegevens is nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen binnen de EU.

Factuurgegevens zijn wij wettelijk verplicht 7 jaar te bewaren voor de administratie (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen.
Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Muscle Concepts gebruikt verschillende technieken om persoonsgegevens te beschermen. In het verleden zijn geen datalekken voorgekomen. Mocht er in de toekomst toch een datalek voorkomen dan zal Muscle Concepts dit binnen 72 uur na ontdekking aan de betreffende klant melden om een plan van aanpak te bespreken.

Recht om vergeten te worden
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt het recht om te vergeten te worden. Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens is mogelijk door contact op te nemen met ons via www.muscleconcepts.nl/contact.

Muscle Concepts heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens voor de boekhouding / belasting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij nemen privacy en de waarborging van persoonsgegevens uiterst serieus. Wij zullen gegevens verstrekken aan derden. Alle bij ons bekende gegevens worden uitsluitend gebruikt of versterkt indien nodig voor uitvoering van onze overeenkomst of wanneer dit benodigd is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Muscle Concepts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten met de volgende organisaties:
Mollie
Zenddesk
Google
Piwik
Mailchimp

Cookiegebruik

Muscle Concepts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Soorten cookies die door Muscle Concepts worden gebruikt

Functionele cookies
Dit zijn cookies die voor onze bezoeker het surfen op internet makkelijker maken. Deze cookies zorgen ervoor dat er items in je winkelwagen blijven zitten. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je bij bezoek van onze site herkend wordt en automatisch wordt ingelogd op jouw account.

Analyse cookies
Wij gebruiken deze cookies om met behulp van verschillende systemen(Google analytics, Google Tag Manager, New Relic, Piwik) het surfgedrag van onze bezoeker in kaart te brengen. Vervolgens gebruiken wij deze informatie om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Hierdoor wordt het gebruik van onze website eenvoudiger en kunnen wij jou nog beter van dienst zijn.

Advertentie cookies
Advertentie cookies gebruiken wij om de prestaties van onze online advertenties te kunnen meten. Zo weten wij welke uitingen voor onze doelgroep wel werken en welke niet. Zo kunnen wij jou als bezoeker ook op dit vlak nog beter bedienen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Concepts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Muscle Concepts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Muscle Concepts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muscle Concepts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Privacy beleid
Muscle Concepts respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het personaliseren van bijvoorbeeld aanbiedingen en/of visuele weergaven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Muscle Concepts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Muscle Concepts zal uw gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

YouTube
YouTube
Instagram
WhatsApp